دکتر علی ندایی

دکتر
دکتر علی ندایی

تخصص ها:

مدرسان

مهندس کسرا ناصری
نرم افزار SAFE & ETABS
مهندس علی محمدی
برنامه نویسی
دکتر فرهاد مصباح ایراندوست
اجرای سازه های فلزی و بتنی
مهندس  مهربان
نرم افزار های طراحی