AUTOCAD دوبعدی

AUTOCAD دوبعدی

امکان پرداخت شهریه به صورت اقساط، ارائه گواهی پایان دوره

شروع کلاسهای اتوکد دو بعدی از 16 هم شهریور ماه 1397

مدرس جناب مهندس مهربان ، مدرس مورد تایید شرکت اتودسک،سابقه 13 سال تدریس موفق و مفید ، تالیف دستورات اتوکد به زبان فارسی 

0 تا 100 نرم افزار توسط مدرس آموزش داده خواهد شد.

امکان پرداخت شهریه به صورت اقساطwink

ارائه گواهی پایان دوره

مطالب
نرم افزار MATLAB
ارائه گواهی پایان دوره _ امکان پرداخت شهریه به صورت اقساط
AUTOCAD دوبعدی
امکان پرداخت شهریه به صورت اقساط، ارائه گواهی پایان دوره