دوره های آموزشی

OpenSees دانشگاه علم وفرهنگ (جهاد دانشگاهی)
تاریخ شروع: 1397/8/8

OpenSees دانشگاه علم وفرهنگ (جهاد دانشگاهی)

SolidWorks دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)
تاریخ شروع: 1397/7/25

SolidWorks دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

REWIT دانشگاه علم وفرهنگ ( جهاد دانشگاههی)
تاریخ شروع: 1397/8/20

REWIT دانشگاه علم وفرهنگ ( جهاد دانشگاههی)

3D MAX دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)
تاریخ شروع: 1397/7/19

3D MAX دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)

MINI-TAB دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)
تاریخ شروع: 1397/7/3

MINI-TAB دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)

COMFAR دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)
تاریخ شروع: 1397/7/6

COMFAR دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

OpenSees دانشگاه علم وفرهنگ (جهاد دانشگاهی)
تاریخ شروع: 1397/8/8

OpenSees دانشگاه علم وفرهنگ (جهاد دانشگاهی)

SolidWorks دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)
تاریخ شروع: 1397/7/25

SolidWorks دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

REWIT دانشگاه علم وفرهنگ ( جهاد دانشگاههی)
تاریخ شروع: 1397/8/20

REWIT دانشگاه علم وفرهنگ ( جهاد دانشگاههی)

3D MAX دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)
تاریخ شروع: 1397/7/19

3D MAX دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)

MINI-TAB دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)
تاریخ شروع: 1397/7/3

MINI-TAB دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)

COMFAR دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)
تاریخ شروع: 1397/7/6

COMFAR دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

اخبار و بلاگ

ورکشاپ یک روز اتوکد

ورکشاپ یک روز اتوکد

3 ساعت

تماس با ما

 • add_location

  تهران- خیابان وصال شیرازی- کوچه فردانش- پلاک 8


 • phone

  02188989569

 • email

  ezamani.alavi@gmail.com